Zakup odzieży specjalistycznej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu

Logo małopolski

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawca: GMINA  ZABIERZÓW

Całkowita wartość projektu: 32 277,65 PLN

Kwota i źródło dofinansowania:

Ze środków Województwa Małopolskiego: 15 000,00 PLN

Ze środków budżetu Gminy Zabierzów: 17 277,65 PLN 

Termin realizacji projektu: 2023

Opis projektu:

Projekt  polegał na zakupie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu nowej odzieży specjalistycznej w skład w której wchodzą: ubranie specjalne strażackie, rękawice specjalne, buty strażackie skórzane, kominiarka strażacka i hełm strażacki.

Celem zadania było podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu.