Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego, OSP Więckowice

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Więckowice

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 859 770,00 zł

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Źródło dofinansowania:  Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu  pn. „Małopolskie OSP 2022”

Termin realizacji projektu: 2022

Opis projektu: W ramach pozyskanego wsparcia zakupiony został samochód ratowniczo – gaśniczy Średni.