Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach

Logo małopolski

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawca: GMINA  ZABIERZÓW

Całkowita wartość projektu: 132 081,71  PLN

Kwota i źródło dofinansowania:

Ze środków Województwa Małopolskiego: 20 000,00 PLN

Ze środków Starostwa Powiatu Krakowskiego: 10 000,00 PLN

Ze środków budżetu Gminy Zabierzów: 100 000,00 PLN 

Ze środków własnych OSP: 2081,71 PLN

Termin realizacji projektu: 2023

Opis projektu:

Projekt  polegał na zakupie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach nowego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego lekkiego.

Celem zadania było podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach.

Gmina Zabierzów zobowiązuje się do utrzymania wskaźników realizacji projektu w okresie związania z celem projektu.