Powróć do: Sołectwa

Szczyglice

Sołectwo Szczyglice

Sołtys: Edward Rogóż

Kontakt do Sołtysa oraz informacje o sołectwie w BIP

 

SZCZYGLICE – położone są na południowo-wschodnim skraju Garbu Tenczyńskiego wciskającym się klinem w zapadliska Rowu Krzeszowickiego od północy oraz Obniżenia Cholerzyńskiego od południa. Od zachodu klin ten rozcina przełomowa dolina Rudawy, o zalesionych i skalistych zboczach które objęto ochroną tworząc rezerwat „Skała Kmity”. Na ujściu w Obniżenie Cholerzyńskie Dolina Rudawy znacznie się poszerza, a rzeka okrąża wieś zmieniając kierunek na wschodni. Dolinę przecina tu poprowadzona długą estakadą autostrada (droga S-52), która ku północy biegnie ponad zabudowaniami wysokim nasypem rozcinając wieś niemal na pół.

Z historii...

Szczyglice źródłowo pojawiają się po raz pierwszy w 1374 r., jako własność niejakiego Wyszki. Z kolejnych zapisów z 1382 r. dowiadujemy się, że wieś posiadała kapituła krakowska, która zamieniła ją z Ottonem z Gniewęcina (koło Książa Wielkiego) za jego dobra w Borku (dziś Borku Fałęckim w Krakowie). Od 1415 r. wśród szeregu dziedziców po raz pierwszy wymienieni są przedstawiciele Toporów, dzierżący sąsiednie Balice z Burowem - Ossolińscy, którzy do początku XVI w. stali się posiadaczami całości wsi. Odtąd Szczyglice pozostawały w kluczu balickim (zob. Balice), aż do czasu parcelacji ich części, w tym tut. folwarku dokonanej przez Dominika księcia Radziwiłła pod koniec XIX w. We wsi nie zachowały się obiekty zabytkowe. Należy jednak wspomnieć o kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusa, która wybudowana w 1936 r. przez dra praw Henryka Prącika z Krakowa stała się miejscem integrującym mieszkańców, nie tylko religijnie. W dn. 1.05.1977 r. odprawił w niej Mszę św. papież św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła, podówczas arcybiskup metropolita krakowski. Wydarzenie to upamiętniono tablicą wmurowaną przy wejściu do kaplicy.

Żródło: Przewodnik turystyczny „Gmina Zabierzów Jurajska Kraina”