PGN – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Loga projektu

Tytuł projektu: Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów – etap II

Nr Projektu: Projekt RPMP.04.04.01-12-0294/18

Źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 2 225 126,21 PLN

Dofinansowanie: 2 187 646,61 PLN

Termin realizacji 2019- 2023