Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Ochrona powietrza

Ograniczenia w użytkowaniu kotłów, kominków i pieców

 

Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego obowiązująca w Gminie Zabierzów:

 

Zakaz spalania:

  • flotokoncentratów i mułów węglowych,
  • węgla, którego frakcja o uziarnieniu 0-3 mm stanowi powyżej 15% udziału masowego,
  • biomasy (np. drewna) o wilgotności powyżej 20%.

 

Nowo instalowane kotły C.O na paliwa stałe:

  • wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe (węgiel, biomasa) muszą spełniać wymagania dyrektywy 2009/125/WE – norma ekoprojektu (ecodesign) – rozporządzenie Komisji (EU) 2015/1189 oraz zapewniać automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo*).

Montaż kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają powyższych wymogów jest nielegalny. Przepis ten dotyczy zarówno nowych budynków, jak i budynków, w których wymieniany jest stary system grzewczy.

 

Terminy zakazu eksploatacji starych kotłów na paliwo stałe:

  • od 1 maja 2024 r. (wszystkie bezklasowe kotły na węgiel, miał, drewno i inne paliwa stałe)
  • od 1 stycznia 2027 r. (kotły, które spełniają 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012)

Kotły zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., które spełniają 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 mogą być użytkowane bezterminowo.

 

 

Ograniczenia w użytkowaniu kominków, pieców kaflowych, pieców typu koza i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń:

  • wszystkie nowo instalowane urządzenia muszą spełniać normę ekoprojektu (ecodesign) – rozporządzenie Komisji (EU) 2015/1185
  • od 1 maja 2024 r. należy zaprzestać eksploatacji urządzeń, które nie spełniają normy ekoprojektu (ecodesign) lub:

wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji na poziomie ekoprojektu (dotyczy wyłącznie urządzeń zainstalowanych przed 1 lipca 2017 r.) lub

posiadać dokumentację potwierdzającą sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% (dotyczy wyłącznie urządzeń zainstalowanych przed 1 lipca 2017 r.)

 

UWAGA:
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej na osobie kontrolowanej spoczywa obowiązek przedstawienia dokumentacji potwierdzającej m. in. klasę kotła i ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe, jego sprawność cieplną oraz jakość stosowanego paliwa.

Kontrole są wykonywane zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska przez upoważnionych do tego pracowników urzędu gminy oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zabierzowie. Sankcje związane z udaremnianiem i utrudnianiem przeprowadzenia kontroli (np. niewpuszczenie kontrolujących) zostały zawarte w art. 225 Kodeksu karnego.PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html

ZMIANY TREŚCI UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2169168,uchwala-nr-lix84222-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uch.html

 

*Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informacja o tym, że urządzenie jest kotłem zgazowującym paliwo powinna wynikać z dokumentacji technicznej lub instrukcji urządzenia. Interpretacja polegająca na możliwości montażu dowolnego zasypowego kotła zasilanego węglem wraz z buforem jest błędna i stoi w sprzeczności z uchwałą antysmogową.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.