Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Obowiązki właściciela psa

Uwaga właściciele psów!

1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności poprzez:

  • zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia;
  • dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej;
  • niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;
  • natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń i wyrzucenie ich do kosza na odpady;
  • należyte zabezpieczenie psów i innych zwierząt trzymanych na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz w przypadku trzymania na terenie nieruchomości psa – oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu, tabliczką ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości znajduje się pies.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.

3. Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przeciw wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Planujący zakup psa rasy uznanej za agresywną, winien uzyskać zezwolenie na jego posiadanie wydane przez Wójta Gminy.

5. Wałęsający się bez nadzoru i opieki pies uznany za bezdomnego (właściciel nie jest znany), może zostać wyłapany i odwieziony do schroniska. Po zgłoszeniu się właściciela psa, odbiera on zwierzę ze schroniska okazując wydane w Urzędzie Gminy Zabierzów upoważnienie oraz zwraca koszty utrzymania psa w schronisku.

UWAGA: W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, fakt ten należy zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.