Poniedziałek, 26 lutego 2024
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Ochrona powietrza

Czy wolno palić w kominkach na terenie Gminy Zabierzów?

Przepisami regulującymi kwestię palenia w kominkach są uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego:

 

Jakie obowiązują obecnie wymogi dotyczące palenia w kominkach?

  • Spalania drewna o wilgotności nie większej niż 20%
  • Całkowity zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania w przypadku ogłoszenia:

 - 1 stopienia zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza (kod żółty)

- 2 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza (kod pomarańczowy)

- 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza (kod czerwony)

 

Jak sprawdzić czy w danym dniu wolno palić w kominku?

Informacja taka znajduje się na stronie Urzędu Gminy Zabierzów https://www.zabierzow.org.pl/ w automatycznie aktualizowanym widżecie. W poniższym przypadku nie wolno palić w kominkach ze względu na ogłoszony 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza. Brak komunikatu oznacza, że palenie w kominku jest dopuszczalne.

Komunikat o jakości powietrza

Możliwe jest otrzymywanie powiadomienia mailowego po zapisaniu się do newslettera Urzędu Marszałkowskiego: https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/

Kiedy wprowadzany jest zakaz palenia w kominkach?

1 stopień zagrożenia dla pyłu PM10 wprowadzany jest automatycznie w godzinach między 6:00 a 18:00, gdy średnie stężenie pyłu PM10 z ostatnich 12 godzin przekroczy 80 µg/m3 . Po wprowadzeniu, stopień zagrożenia obowiązuje do końca doby.

2 i 3 stopień zagrożenia dla pyłu PM10 lub ozonu wprowadzany jest na podstawie informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Stopień zagrożenia wyznaczany jest odrębnie dla każdego powiatu lub miasta na prawach powiatu na podstawie średniego stężenia ze stacji monitoringowych GIOŚ zlokalizowanych w danym powiecie.

Co grozi w przypadku palenia w kominku podczas obowiązującego zakazu?

Jest to traktowane jako wykroczenie i tak jak spalanie odpadów w kotłach/piecach grzewczych grozi mandatem do 500 zł lub w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywną do 5 tys. zł. Kontrole są wykonywane zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska przez upoważnionych do tego pracowników urzędu gminy oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji. Sankcje związane z udaremnianiem i utrudnianiem przeprowadzenia kontroli (np. niewpuszczenie kontrolujących) zostały zawarte w art. 225 Kodeksu karnego.


Jakie wymagania techniczne musi spełniać kominek żeby móc go leganie użytkować?

Jeśli nie został ogłoszony 1, 2 lub 3 stopień zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza można korzystać z kominka z zastrzeżeniem, że opał nie ma ponad 20% wilgotności. Stan ten obowiązuje do 30 kwietnia 2024 r.

Od 1 maja 2024 r. legalne będzie wyłącznie użytkowanie kominków:

  • spełniających normę ekoprojektu (ecodesignu) – konieczność posiadania odpowiedniego certyfikatu wydanego przez producenta (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe)
  • instalowanych od 1 lipca 2017 r. – od tego dnia wszystkie nowo instalowane kominki muszą spełniać normę ekoprojektu (ecodesign) – należy posiadać certyfikat urządzenia
  • zainstalowanych przed 1 lipca 2017 r. które posiadają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% (konieczność posiadania specyfikacji technicznej)
  • pozostałe kominki należy wymienić do 1 maja 2024 r. lub wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji na poziomie ekoprojektu (np. w elektrofiltry)


Spełnienie wymagań technicznych przez kominek uprawnia do jego użytkowania wyłącznie w dni bez ogłoszonego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza!

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.