Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Zabierzów

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że przyjmowane są wnioski od właścicieli nieruchomości na bezpłatny odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Regulamin realizacji i finansowania zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabierzów stanowi załącznik Zarządzenia nr 6/2022 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji i finansowania zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabierzów” (dostępne na BIP https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2044720,z-a-r-z-a-d-z-e-n-i-e-nr-62022-wojta-gminy-zabierzow-z-dnia-4-stycznia-2022-roku-w-sprawie-przyjecia.html)

Do pobrania:

Regulamin realizacji i finansowania zadania usuwania wyrobówzawierających azbest z terenu gminy Zabierzów + WNIOSEK o sfinansowanie zadaniazwiązanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabierzów

 

W sprawie zasad złożenia zgłoszenia zamiaru prac budowlanych (wymiana pokrycia dachu), lub wniosku o pozwolenie, należy kontaktować się ze Starostwem Powiatu Krakowskiego Referat IV w Krakowie Al. Słowackiego 20, tel. 12 634-42-70; wew. 414 (sekretariat), e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl