Powróć do: Ochrona powietrza

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza w Gminie Zabierzów w 2018-2022 r.

PODSUMOWANIE 2022 R.

Urząd Marszałkowski opublikował „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za rok 2022”. Ocenie poddane zostały działania 182 gmin.

 • Liczba wniosków złożonych do programu Czyste Powietrze: 213 szt.
 • Liczba budynków/lokali w których zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła: 254 szt.
 • Redukcja emisji pyłu PM10: 10,50 Mg
 • Redukcja emisji pyłu PM2,5:  10,27 Mg
 • Redukcja emisji benzo(a)pirenu: 3,21 kg
 • Nowopowstałe instalacje fotowoltaiczne pod względem mocy (4 miejsce) – 16 824 kW
PODSUMOWANIE 2021 R.

Urząd Marszałkowski opublikował „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za rok 2021”. Ocenie poddane zostały działania 182 gmin.

 • Liczba wniosków złożonych do programu Czyste Powietrze: 219 szt.
 • Liczba budynków/lokali w których zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła: 240 szt.
 • Redukcja emisji pyłu PM10:  10,77 Mg
 • Redukcja emisji pyłu PM2,5:  10,53 Mg
 • Redukcja emisji benzo(a)pirenu: 3,29 kg
 • Nowopowstałe Instalacje fotowoltaiczne pod względem mocy (3 miejsce) – 5 847 kW
PODSUMOWANIE 2020 R.

Urząd Marszałkowski opublikował „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za rok 2020”. Ocenie poddane zostały działania  182 gmin.

Miejsce Gminy Zabierzów wśród gmin województwa małopolskiego:

 • Liczba wniosków złożonych do programu Czyste Powietrze (2 miejsce) – 251 szt.
 • Liczba budynków/lokali w których zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła (7 miejsce) – 204 szt.
 • Redukcja emisji pyłu PM10 (8 miejsce) – 10,06 Mg
 • Instalacje fotowoltaiczne pod względem mocy (5 miejsce) – 568 kW
 • Poziom inwentaryzacji źródeł ogrzewania (7 miejsce) – 96%
PODSUMOWANIE 2019 R.

Urząd Marszałkowski opublikował „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku”. Ocenie poddane zostały działania  182 gmin.

Pod względem osiągniętego efektu ekologicznego redukcji emisji zanieczyszczeń gmina Zabierzów znalazła się na:

 • 4 miejscu w województwie małopolskim (za Krakowem, Wieliczką i Skawiną)
 • 1 miejscu wśród gmin wiejskich (już czwarty rok z rzędu!)

W 2019 r. mieszkańcy gminy Zabierzów zlikwidowali 240 przestarzałych systemów grzewczych. Łączny koszt zadania wyniósł ponad 3 mln zł – udzielone dotacje i wkład własny mieszkańców.

Osiągnięcie wysokiego efektu ekologicznego związane było z rezygnacją gminy Zabierzów z dotowania zakupu automatycznych kotłów węglowych (5 klasa/ekoprojekt) na rzecz ogrzewania gazowego.

Gmina Zabierzów znalazła się w czołówce województwa małopolskiego pod względem:

 • Liczby zlikwidowanych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (6 miejsce) – 240 szt.
 • Przyrostu odbiorców gazu (6 miejsce) – 196 nowych odbiorców
 • Liczby przeprowadzonych kontroli spalania odpadów (24 miejsce) – 138 kontroli, wykryte 7 nieprawidłowości. Dane te nie uwzględniają kontroli wykonanych przez Komisariat Policji w Zabierzowie z którym UGZ współpracuje w tym zakresie.

 

PODSUMOWANIE 2018 R.

Urząd Marszałkowski opublikował „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2018 roku”. Ocenie poddane zostały działania 182 gmin.

Pod względem osiągniętego efektu ekologicznego redukcji emisji zanieczyszczeń gmina Zabierzów znalazła się na:

 • 3 miejscu w województwie małopolskim (za Krakowem i Wieliczką)
 • 1 miejscu wśród gmin wiejskich (już trzeci rok z rzędu!)


W 2018 r. mieszkańcy gminy Zabierzów zlikwidowali 177 przestarzałych systemów grzewczych.

Łączny koszt zadania wyniósł 2 638 328 zł – udzielone dotacje i wkład własny mieszkańców.

Osiągnięcie wysokiego efektu ekologicznego związane było z rezygnacją gminy Zabierzów z dotowania zakupu automatycznych kotłów węglowych (5 klasa/ekoprojekt) na rzecz ogrzewania gazowego.

Gmina Zabierzów znalazła się w czołówce województwa małopolskiego pod względem:

 • Liczby zlikwidowanych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (10 miejsce) – 177 szt.
 • Przyrostu długości sieci gazowej (2 miejsce, za Krakowem) – 14,8 km
 • Liczby termomodernizowanych budynków (9 miejsce) – 39 budynków
 • Liczby przeprowadzonych kontroli spalania odpadów (9 miejsce) – 253 kontrole (w tym 156 kontroli wykonanych przez UGZ, wykryta 1 nieprawidłowość oraz 97 kontroli wykonanych przez policję - b.d. odnośnie wyników kontroli)