Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat

Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania za każdy miesiąc do 15 dnia* następnego miesiąca, przelewem bankowym na przyporządkowany każdemu zobowiązanemu indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie urzędu lub u inkasenta.

Terminy płatności opłaty:

 • Styczeń- do 15 lutego
 • Luty- do 15 marca
 • Marzec- do 15 kwietnia
 • Kwiecień- do 15 maja
 • Maj- do 15 czerwca
 • Czerwiec - do 15 lipca
 • Lipiec- do 15 sierpnia
 • Sierpień- do 15 września
 • Wrzesień- do 15 października
 • Październik- do 15 listopada
 • Listopad- do 15 grudnia
 • Grudzień - do 15 stycznia (następnego roku)

* Jeśli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień po  dniu lub dniach wolnych od pracy (tj. następny dzień roboczy).

Podstawa prawna: Uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zmianami)