Powróć do: Ochrona środowiska

Wykaz danych dostępnych publicznie

Dostępne publicznie dane o środowisku i jego ochronie dotyczące Gminy Zabierzów umieszczane są w wykazie danych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227ze zm.). Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej dla Urzędu Gminy Zabierzów.

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie obejmuje m.in. :

  • wnioski i decyzje w sprawach o usunięcie drzew;
  • wnioski i decyzje w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów,

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,

e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl

 

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.